Statii epurare ape uzate familiale de pana la 12 persoane

Statii epurare ape uzate produse de Valrom Industrie in Romania cu capacitate de pana la 12 locuitori (debit maxim de 1500 litri / zi).

Statii epurare – Generalități

aquaClean seria S / SBR – este noua familie de ministații compacte, destinate epurării apelor uzate menajere, care funcționeză pe principiul SBR (sequenting batch reactor).
Stația și calitatea apei epurate îndeplinesc cerințele cuprinse în legislația națională în vigoare. Fiabilitatea și capacitatea de a asigura cerințele privind calitatea apei epurate depind de eficiența chimică/biologică și de condițiile specifice de operare (debitul și volumul de apă deversat, temperatura, compoziția apei la intrare – influent).
Atentie!
Sistemul funcționează la parametrii optimi dacă sunt respectate regulile de mai jos. Vă rugam să cititi cu atenție specificatiile și instructiunile producătorului.

Statii epurare – Domeniu de utilizare

Seria S/SBR este proiectată atât pentru echiparea locuințelor noi cât și pentru re-echiparea foselor septice existente, cu un minim de modificări. In mod particular au fost proiectate să epureze ape uzate menajere provenite din locuințe cu un debit de până la 1.000 litri (S5/SBR 1-6 persoane) respectiv 1.500 litri (S10/SBR 7-12 persoane)/24 ore.
Stația poate trata numai ape uzate menajere.
Apa acumulată în stație nu trebuie să conțină substanțe chimice care pot dăuna populației de bacterii.
Nu este permisă alimentarea stației cu:
• ape uzate industriale;
• ape pluviale sau ape recirculate din piscine etc;
• ape cu conținut de agenți chimici agresivi, resturi petroliere, uleiuri etc.

Puteti vedea aici toata gama de statii epurare comercializate

Principiu de functionare

Seria S/SBR este o statie de epurare care functioneaza pe principiul SBR, folosind o combinație de tratare cu nămol activ și separare fizică prin decantare. Acest lucru se realizează în 4 cicluri de funcționare/24 ore, fiecare în 4 etape:
1 – Alimentare – Din primul compartiment este transferată, pe principiul vaselor comunicante, apa menajeră.
2 – Tratare – Odata cu alimentarea începe funcționarea pompei de aerare. Astfel este introdus în apa uzată aerul necesar epurării biologice. Datorită sistemului ponton se asigură și o omogenizare a apei. Etapele de aerare sunt alternate cu pauze pentru a asigura nitrificarea – denitrificarea în condiții optime.
3 – Sedimentare – Aerarea este oprită permițând suspensiilor solide să sedimenteze la fundul bazinului. În zona superioară rămâne doar apa limpezită.
4 – Evacuare – Apa limpezită este evacuată din stație cu pompa de evacuare. După ce se încheie operația de evacuare, pompa de alimentare va transfera nămolul din compartimentul de tratare în primul compartiment, dupa care se reia ciclul de tratare.

Regimul de vacanță pentru statii epurare
Dacă în etapa de alimentare nu este detectat aport de apă din primul compartiment, stația trece în regim de vacanță. Aerarea se face în cicluri mai scurte și mai dese pentru a menține bacteriile în viață. Nu se evacuează apa din sistem. Stația trece automat la regim normal de funcționare imediat ce a fost detectat aport de apă din primul compartiment.

Caracteristici generale statii epurare

Model stație UM S5/SBR 1-6 S10/SBR 7-12
Debit / zi litri/zi 1000 1500
CBO5 kg/zi 0,3 0,6
Număr maxim utilizatori
permanenți fără a depăși
debitul pe zi
  6 12
Volum total litri 3000 4700
Diametru intrare / ieșire mm DN 110 DN 110
Lungime mm 2650 ± 30 2760 ± 30
Lățime mm 1400± 30 1760 ± 30
Înălțime totală mm 1760± 30(*) 1930 ± 30(*)
Masă kg 192 300
Puterea instalată W 300 300
Consum energetic în funcție de încărcare W 500 – 2000 500 – 2000
*La aceasta cotă (Înălțime totală) se adaugă 600 mm corespunzătoare piesei de prelungire.

 

Mini statie epurare Valrom Ministatie epurare Valrom - Statie epurare 1-6
Mini statie epurare Valrom Ministatie epurare Valrom - Statie epurare 7-12

OPȚIONAL (pentru reglarea poziției capacelor la cotă) se pot utiliza cate 2 bucati:

Atentie! Nu se monteaza 2 prelungiri una peste alta întrucat acestea nu permit accesul la echipamente pentru întreținere. Pentru alte cote de intrare/ieșire consultați producătorul.

Este interzis a se arunca in statiile de epurare

Următoarele materiale sunt interzise a fi aruncate în canalizările conectate la statii epurare:

Nu este recomandat să:

• aruncați în stație materiale care nu sunt biodegradabile: hârtie igienică/prosoape de hârtie, hârtie de ziar, hârtie de scris, cârpe, scutece, păr, resturi de oase etc
• folosiți detergenți care nu sunt biodegradabili (leșii, sodă calcinată etc) – produsele uzuale de întreținere aflate pe piață sunt biodegradabile și nu afectează microflora din sistem
• introduceți ulei hidraulic sau cantități excesive de grăsimi comestibile; dacă generați astfel de ape treceți-le printr-un separator
• evacuați soluțiile de regenerare (bogate în ioni de Ca și Mg) de la instalațiile de dedurizare a apei; cantitățile excesive de săruri obturează porii din sol, scade eficiența drenurilor și pot afecta ireversibil bioflora
• conectați sisteme de colectare a apei pluviale la stația de epurare; cantitățile suplimentare de apă (câteodată excesive) inundă vasul și zona de drenare și diluează încărcătura organică
• deversați baze sau acizi (hidroxid de sodiu, de potasiu, sodă calcinată) în apa evacuată în stație; aceste substanțe schimbă pH-ul apei și împiedică dezvoltarea bioflorei, afectează sedimentarea solidelor și antrenează nămolul în fluidul evacuat
• suprapuneți în aceeași zonă mai multe sisteme de drenare; solul va deveni saturat și ambele sisteme vor deveni nefuncționale
• amplasați sistemul de drenare în zone cu soluri impermeabile, stâncoase, în zone cu pantă abruptă sau în zone mlăștinoase
• plantați copaci de talie mică/medie la o distanță mai mică de 3 metri de zonele de drenare; nu plantați arbori de talie mare la mai puțin de 6 metri de zonele de drenare
• amplasați obiecte grele (cum ar fi piscine supraterane, parcarea) deasupra instalației de epurare și/sau a zonelor de drenare
• descărcați apa de la mașina de spălat direct la suprafața solului sau în sistemul de drenare; această apă conține substanțe chimice și bacterii care pot provoca îmbolnăviri. De asemenea, această apă conține particule solide și spume care pot obtura porii solului. Dacă sistemul nu are capacitatea de a prelua aceste ape se va monta o instalație suplimentară prevazută cu propriul sistem de drenare.

Echipamente statii epurare

Bazin bicameral

Fose septice ecologice Valrom gama

Produs din polietilenă.
Primul compartiment funcționează ca volum tampon și pentru decantare.
Al doilea compartiment este utilizat pentru tratarea apei uzate.


Ponton

Toate echipamentele sunt montate pe un ponton plutitor, de formă aproximativ cilindrică. Este suținut de pereții bazinului prin intermediul unor lanțuri. Înălțimea minimă și maximă de flotație sunt stabilite astfel încât să acopere debitul de apă calculat.


Pompă de aerare

Asigură barbotarea aerului și dizolvarea oxigenului necesar populației de microorganisme care descompun substanțele organice în componente primare.

Tip – NOVAIR 200
Putere P1/P2 [W] – 280/180
Debit maxim aer [m3 – metru cub] – 6
Dimensiuni Ø x h [mm] – 106 x 330
Masa [kg] – 3,5


Pompa de alimentare și pompă evacuare apă tratată

Pompa de evacuare elimină apa epurată din stație iar cea de alimentare transferă nămol din compartimentul de tratare în primul compartiment și asigură prin corpul ei transferul de apă în compartimentul de epurare pe baza principiului vaselor comunicante.

Tip – NOVA 180 (DAB)
Putere P1/P2 [W] – 100/280
Debit maxim aer [m3 – metru cub] – 4,5
Turatie [totatii/minut] – 2850
Dimensiuni Ø x h [mm] – 148 x 253
Masa [kg] – 4,5


Mini statie epurare Valrom Ministatie epurare Valrom

Panoul de comandă

Întregul proces este comandat și supravegheat de un microprocesor, montat într-un panou de comandă.
Pe afișaj este prezentată faza curentă și starea curentă a echipamentelor.
Sunt implementate funcții de autodiagnosticare stare echipamente și recuperare automată din erori de funcționare.


Conformitate și certificări

Seria S/SBR corespunde cerințelor SR EN 12566-3: “Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50PTE: Partea3: Stații de epurare a apelor uzate menajere gata de utilizare și/sau asamblate pe loc”, performanțele au fost validate de catre ICECON TEST, organism notificat nr.1803.

Securitate, manipulare și transport.

Acest material conține instrucțiunile de bază privind instalarea, exploatarea și întreținerea stațiilor de epurare seria S/SBR. Personalul care instalează, utilizează și asigură mentenanța este sfătuit insistent să citească aceste instrucțiuni înainte de executarea oricărei operații.

Sarcinile și obligațiile personalului

Statii epurare din seria Seria S/SBR – au fost proiectate și fabricate având în vedere standardele aplicabile și legislația în vigoare în acest moment. Ținând cont că modalitățile de exploatare și intervenție sunt în afara controlului VALROM Industrie, este obligația utilizatorului de statii epurare să se asigure că:
• echipamentul este conform destinației proiectate (nu se va folosi stația în alt scop sau la alt debit decât cel proiectat);
• operațiile de verificare și mentenanță anuală au fost executate;
• orice intervenție este făcută numai de personal calificat și instruit în acest sens.

Atenție!
Pericol de alunecare și cădere în rezervor – personalul care instalează sau execută operații de mentenanță la statii epurare va purta echipament de protecție și va evita pe cât posibil accesul în rezervor.
Gaze toxice – atmosfera din interiorul rezervorului poate conține gaze toxice (monoxid de carbon, metan, dioxid de carbon etc). Numai personalul care asigură întreținerea și cel al firmei producătoare sunt admise să inspecteze rezervorul în interior și numai după o aerisire suficientă. Dacă apare senzația de greață sau vomă părăsiți zona imediat. Limitele admisibile pentru gaze sunt următoarele: H2 S >10 ppm; CO>40 ppm; CH4 4,4% limita de explozivitate.
Asistență – de fiecare dată când o persoană intră în rezervor trebuie asistată de o alta din exterior. Niciodată nu intrați în statii epurare după o persoană care este inconștientă, totdeauna încercați să o extrageți afară. În oricare din situații solicitați imediat ajutor.
Curățare – la intervenții purtați întotdeauna echipament de protecție – îmbrăcăminte, încălțăminte și mănuși. Pe cât posibil evitați contactul cu apa uzată. Pentru curățare nu folosiți instalații cu apă de înaltă presiune, presiunea din instalația curentă de apă potabilă este suficientă.

Manipulare și transport

Pentru a preveni deteriorarea echipamentelor la manipularea de statii epurare și pe durata transportului:
• operațiunile vor fi efectuate numai de personal calificat cu respectarea prezentelor instrucțiuni;
• punctele de prindere a echipamentului de manipularea trebuie să fie numai cele prevăzute pe rezervor.
Inspectați echipamentele înainte și după descărcarea din mijlocul de transport. Orice deteriorare apărută pe durata transportului trebuie notată și raportată producătorului. Verificați dacă livrarea este completă comparând lista echipamentelor din documentele livrate cu cele existente fizic.
Dacă instalarea nu se face imediat, depozitați echipamentele într-o locație care să le ferească de temperaturi extreme (interval recomandat 5 ÷ 30 °C) și acțiunea directă a razelor de soare.

Puteti vedea aici toata gama de statii epurare comercializate

Cerințe preliminare de instalare

• Instalarea trebuie făcută în conformitate cu prezentele instrucțiuni. Dacă instalarea nu s-a făcut astfel, VALROM Industrie nu-și asumă nici o responsabilitate privind funcționarea necorespunzătoare și rezultatele generate.

• Verificați dacă rezervorul este gol, curat și etanș (nu există nici un semn vizibil de deteriorare din cauza transportului);
• Verificați integritatea echipamentelor din interior – ponton, pompe, conexiuni etc;
• Verificați dacă instalația de canalizare este pozată până în locul de montaj, că nu este astupată cu resturi de construcții sau alte materiale;
• Verificati ca solul și spațiul disponibil este capabil și suficient pentru a drena apa epurată indiferent de sezon. Ca și opțiuni de infiltrare în sol aveți infiltrarea prin drenuri (câmpuri de infiltrare, prin puțuri sau o soluție combinată) sau evacuarea în emisari naturali (cursuri de ape) cu acceptul administratorului acelui curs (de ex: Administrația Apele Române);
• Asigurați-vă că în apropierea locului de montaj este disponibilă o priză de curent;
• Verificați adâncimea de instalare – trebuie să fie între minim 80 cm (limita de îngheț în România) și maxim 100 cm, masurată de la nivelul solului la punctul de intrare al conductei de alimentare;
• Verificați ca în schema de montaj este prevazută ventilația întregului sistem de canalizare; fiind un proces biologic, stația de epurare împreună cu întreg sistemul de canalizare trebuie să fie corect ventilate. Primul simptom al lipsei ventilației este apariția unui miros urât în apropierea stației sau în băile din locuință. Ventilația se face prin conducte de ventilare similare cu cele din canalizarile interioare montate înainte și după stația de epurare, distanța dintre 2 puncte de ventilare este maxim 15 m. O influență are și sensul în care bate vantul.
• Verificați că în schema de montaj să fie și cămin de prelevare probe dupa stație;
• Instalarea stației se face în zone spații verzi, excepții zonele de categorie de maxim B 125 (12,5 tone);
• în cazul în care se optează pentru alte capace, aceste capace trebuie să aibă pasul liber (zona de acces) de minim 600 mm.

Etapele de instalare

Pentru a avea o instalare fără probleme, respectați următoarele reguli:
• purtați o centură de siguranță pentru a evita căderea în interiorul rezervorului sau în exteriorul acestuia;
• manipulați echipamentele cu atenție, ridicați rezervorul folosind echipamente de ridicare autorizate.

 1. Selectați pentru instalare un loc apropiat de punctul de evacuare din locuință pentru a micșora distanța de scurgere din canalizare.
  Distanța recomandată față de locuință este de 5 metri.
  Atenție! Locul de instalare trebuie să asigure spațiu suficient pentru vidanjare, examinare și întreținere etc.
  Adâncimea de îngropare trebuie să fie minimă, pentru a ușura accesul la echipamente în timpul operațiilor de întreținere (minim 80 cm, maxim 100 cm măsurați de la nivelul solului la conducta de intrare).
 2. Săpați o groapă cu dimensiuni suficiente în care să încapă bazinul și să ramână liber un spațiu de cca 30÷50 cm pe toată circumferința acestuia.
 3. Fundul gropii trebuie să fie plat. Se toarnă radier de beton de cca 10÷30 cm la baza gropii care să susțină ferm rezervorul. Radierul de beton va evita riscul ca rezervorul să se scufunde în pământ și să se dezechilibreze. Dimensionarea radierul se face în concordanță cu condițiile hidrogeologice.
 4. Coborâti rezervorul în groapă, ancorându-l cu frânghii de urechile de manipulare. Pozitionați–l și asigurați–vă că este într-o poziție stabilă.
 5. Dacă este necesar, ancorați rezervorul de radier cu frânghii, pentru a împiedica ca la o eventuală creștere a nivelului apelor freatice acesta să fie scos afară de forța arhimedică. Ancorarea trebuie făcută simetric – folosiți pentru asta urechile de manipulare sau decupajele de la baza piciorului de susținere și turnați beton de jur împrejurul rezervorului. Nivelul betonului va fi cu 10 cm peste nivelul de creștere al apei. Betonarea se va face în trepte (straturi de cca 30 cm), iar pentru echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților bazinului, acesta se va umple cu apă.
 6. Conectați bazinul stației la canalizare și la sistemul de evacuare apă epurată. Asigurați-vă că toate trecerile sunt etanșe, inclusiv îmbinarea dintre rezervor și piesa de aducere la cotă.
 7. Se așează pontonul cu echipamente pe poziția de funcționare:
  • Ridicați pontonul cu echipamentele de pe fundul bazinului și suspendați-l în lanturi de cârligele prevăzute. Prinderea de cârlig se face în zalele marcate. Poziția pontonului suspendat trebuie să fie echilibrată.
  • Eliberați plutitorul și lăsați-l să atârne liber.
  • Verificați ca furtunele de conexiune să fie cât mai lejere, fără bucle.
  • Trageți cablul de alimentare prin presetupa până la marcaj și prindeți-l ferm. În interior cablul nu trebuie să fie tensionat, astfel încât să permită extragerea echipamentelor pentru operațiile de întreținere.
 8. Executați instalația de alimentare electrică.
  Stația este livrată cu 15 m cablu (tip 7×1.5), cablul dintre echipament și panou trebuie sa fie montat în tub de protecție cabluri cu diametrul DN 100/110, traseul trebuie să fie cât mai drept, nu trebuie să aibe coturi mai mari de 30°. Tubul de protecție nu face parte din pachetul de livrare al stației.
  Instalați panoul într-un spațiu uscat și protejat. Instalația electrică de alimentare a stației trebuie prevazută cu o siguranță și protecție diferențială de 25 A/30 mA. Schema de conectare a panoului este afișată pe capac, la interior.
  Atenție!
  Conectarea la instalația electrică va fi facută numai de personal calificat și autorizat.
 9. Montați prelungirea (dacă este necesară).
  Etanșarea între rezervor și prelungire este asigurată de garnitură DN 640 și asigurată pe poziție de colier (piesa de fixare)
 10. Umpleți spatiul dintre pereții gropii și pereții rezervorului cu material de umplutură în straturi successive de 25-30 cm. Fiecare strat trebuie compactat cu grijă până la 95 % grad Proctor. Materialul de umplutură este pamânt vegetal sau nisip granulație 4/16 fără pietre sau corpuri dure și ascuțite care pot deteriora pereții rezervorului.
  O atenție deosebită se va acorda straturilor din zona inferioară a gropii și vecinătatea rezervorului. Compactarea se va face manual astfel încât să fie umplute cu material toate zonele greu accesibile din zona inferioara a bazinului, prevenind astfel deformarea ulterioară potențială a fundului rezervorului.
  Simultan cu realizarea umpluturii din jurul rezervorului, se introduce apă curată în rezervor, astfel încât nivelul materialului de umplutură sa fie egal cu nivelul apei din rezervor. În momentul în care apa ajunge la ponton, verificați dacă acesta pluteste și lanțurile devin lejere.
  Nota: În timpul instalării, acoperiți rezervorul cu capace.
  În zone cu pamânt argilos sau risc de apariție în jurul bazinului a infiltrației apei pluviale, spațiul din jurul bazinului se umple cu nisip stabilizat.
  Important!
  Respectarea normelor de protecție a muncii este obligatorie pentru executarea lucrărilor de montare a stației de epurare.

Punerea în funcțiune a stației de epurare

 • Punerea în funcțiune a statiei se face NUMAI de persoane instruite.
 • Verificați dacă în rezervor este apă și dacă pontonul plutește și lanțurile sunt libere și bine fixate.
 • Verificați cablul – trebuie să permită extragerea pontonului din stație.
 • Verificați furtunurile – trebuie să fie cât mai libere posibil și fără bucle.
 • Verificați dacă plutitorul de nivel plutește liber.
 • Verificați dacă instalația este ventilată corect.
 • Conectați panoul la sursa electrică. Din acest moment stația este funcțională și poate fi utilizată.
  Atenție!
  După punerea în funcțiune, stația necesită un interval de 1÷4 saptamâni pentru amorsare (dezvoltarea biomasei care asigură epurarea) în funcție de temperatura mediului ambiant. În acest interval încercați să limitați pe cât posibil, consumul de apă.

Operare, control și întreținere

Stațiile din seria S/SBR sunt operate și controlate automat prin intermediul unui panou de comandă. Dispozitivul are un afisaj pentru parametrii de proces, buton de resetare ciclu și un conector RS232 pentru conexiune la PC sau consolă de programare.

Afisaj panou statie epurare Valrom

Mini statie epurare Valrom Ministatie epurare Valrom

Informațiile afisate, pe prima linie începând de la stânga la dreapta:

 • simbolul “.” clipind intermitent – programul rulează;
 • ABC reprezintă echipamentele (A = pompa de evacuare apa tratare, B= pompa de alimentare/transfer namol și C = pompa de aerare);
 • timp de funcționare pompa evacuare într-un ciclu în secunde;
 • timp de funcționare pompa alimentare într-un ciclu în secunde;
 • timp de funcționare pompa aerare într-o secvența a unui ciclu, în minute.
  Pe a doua linie începând de la stânga la dreapta:
 • dacă apare simbolul “Pv” – înseamnă că este activat programul de vacanță (senzorul de nivel a fost activat);
 • simbolul “+” / “x” sub echipamentul care este activat (A, B sau C). În cazul în care s-a depistat o avarie la unul din echipamente, se va afișa sub litera corespunzatoare echipamentului simbolul “!^”, iar pe prima linie în colțul din stânga sus se va afișa “!”;
 • timpul ciclului de aerare (în minute) – în acest timp, aerarea are loc intermitent;
 • timpul de decantare într-un ciclu, (în minute) – timpul de pauză, în care nu va fi activat nici un echipament;
 • durata unei pauze de aerare dintr-un ciclu, în minute.

Pe panoul frontal al dispozitivului se află 1 sau 2 leduri:

 • Versiunea cu 1 led (STARE): dacă ledul este verde înseamnă că echipamentul funcționează în regim normal, dacă ledul clipeste verde – echipamentul funcționează în regim de vacanță sau este eroare la senzor, iar dacă ledul este roșu – avarie.
 • La versiunea cu 2 leduri (ECHIP/OK), ledul notat “ECHIP” semnifică faptul că echipamentul execută comanda din program. Led-ul notat “OK” se stinge în cazul în care apare o avarie.
  În caz de avarie la unul din echipamente se va afisa sub litera corespunzatoare echipamentului avariat (supracurent, pompă blocată, etc.) simbolul “!^”, întrerupându-se ciclul de funcționare. Dispozitivul va emite semnale acustice de avertizare la interval de 5 secunde. În cazul unei defecțiuni (o defecțiune la echipament, pană de curent, etc.), panoul de control va încerca cu o anumită frecvență reluarea regimul normal de funcționare, în acelasi timp indicând avaria. După remedierea avariei se apasă butonul “Reset” care restează alarma și reia programul.
  Într-o utilizare normală, nu trebuie să apasati pe “RESET”.

Întreţinere
Executarea corectă a operaţiilor de întreţinere este o condiţie obligatorie pentru a asigura caracteristicile cerute pentru efluent şi evitarea problemelor din exploatare.

Atenţie!

 • Operaţiunile de mentenanţă şi întreţinere vor fi executate numai de personal calificat şi instruit.
 • Limitaţi accesul în zona de montare a staţiei pe toată durata executării operaţiunilor de întreţinere.
 • Folosiţi pentru înlocuire numai piese de schimb originale (cele specificate de producător).

Responsabilităţile proprietarului (cade în sarcina utilizatorului staţiilor din seria S (SBR))

 • verificarea zilnică a mesajelor de eroare afişate pe panoul de control;
 • verificarea săptămânală a nivelului apei în stație – un nivel anormal de ridicat al apei în staţie este un indicator al unei eventuale înfundări;
 • verificarea săptămânală a calitatatii procesului de epurare (prezenţa spumei la suprafaţă, culoarea acesteia, posibile înfundări ale conductelor de intrare/ieşire sau ale circuitelor, etc)
 • verificarea lunară a nivelulului nămolului în primul compartiment.

Operaţiile de întreţinere la 6 luni.

• verificarea mesajelor de eroare înregistrate în panoul de control;
• verificarea stării de funcţionare – mecanică sau electrică a pompelor;
• verificarea starii legăturilor –în cutia de conexiuni;
• verificarea calității şi stabilității conexiunii furtunelor de admisie şi evacuare;
• verificarea parametrilor de operare şi adaptarea acestora la eventuale schimbări în regimul de funcţionare;
• verificarea capacității de ventilare a staţiei;
• verificarea nivelului de nămol din prima camera și în caz de exces de nămol vidanjarea primului compartiment, nivelul de nămol nu trebuie să depașească 1/3 din nivelul de apă.;
• curățarea căminului de prelevare probe.
În timpul operațiilor de întreținere se va măsura și:
• concentrația oxigenlui dizolvat.
Acolo unde cerintele legale o impun, se vor preleva probe pentru determinarea într-un laborator autorizat:
• ph;
• substanțe solide în suspensie;
• consum chimic de oxigen;
• consum biochimic de oxigen.

Operaţii de întreţinere la fiecare 2 ani

• vidanjarea primului bazin
• curăţarea echipamentelor şi înlocuirea celor uzate (pompe şi aerator);
• curăţarea circuitelor de alimentare şi evacuare, inclusiv sistemul de infiltrare în sol;
• curăţarea eventualelor depuneri apărute pe pereţii rezervorului.

Oprirea staţiei

Dacă staţia nu va fi funcţională o anumită perioadă de timp trebuie luate unele măsuri de precauţie.
Pentru durate de maxim 10 zile: cu puţin timp înainte de a părăsi locuinţa, introduceţi în staţie – prin intermediul WC-ului; substanţe cu un conţinut nutritiv ridicat (bere, resturi de la produse lactate – lapte, zer etc). Acestea vor asigura mediul necesar pentru supravieţuirea biomasei în acest interval.
Pentru durate mari de timp de peste 30 zile:

 • goliţi staţia prin vidanjare;
 • scoateţi staţia din priză şi aşezaţi echipamentele pe o poziţie stabilă pe fundul bazinului.
  La revenire parcurgeţi paşii de la punerea în funcţiune.

Avantaje si beneficii statii epurare SBR Valrom

 • Uşor de montat – pontonul cu echipamentele preasamblate şi bazinul din material plastic pot fi montate cu minim de investiţii şi efort;
 • Uşor de întreţinut – datoritã montãrii echipamentelor de tratare pe ponton;
 • Adaptabilã – poate echipa bazine existente (din materiale plastice sau beton) sau poate fi livratã ca instalaţie gata de folosit;
 • Performanţã – procesul de epurare este controlat menţinând randament de epurare constant pe toata durata de utilizare;
 • Lucrãri minime de mentenanţã – necesitã un numãr minim de operaţii de întreţinere iar intervalul de timp la care este necesarã vidanjarea este de cca 1÷2 ani;
 • Economicã – unitatea detecteazã automat lipsa de apã în alimentare şi trece în regim de vacanţã, ceea ce determinã o reducere a consumului de energie electricã;
 • Uşor de operat – unitatea de comandã monitorizeazã instalaţia, semnalizeazã şi înregistreazã orice defecţiune a echipamentelor;
 • Autorecuperare – în cazul apariţiei unei disfuncţionalitãţi (eroare de funcţionare a unui echipament, cãdere de tensiune, etc) panoul de comandã încearcã cu o anumitã frecvenţã sã reia regimul normal de funcţionare, semnalând în acelaşi timp disfuncţionalitatea.

Puteti vedea aici toata gama de statii epurare comercializate

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shopping Cart