Statie epurare SBR – intrebari frecvente

Intrebari frecvente despre statie epurare Valrom si nu numai …

De ce trebuie epurate apele uzate?

Fiecare dintre noi generăm zilnic apă uzată. În 24 ore o persoană utilizează în medie 100 litri de apă pentru necesități personale; din acest volum cca 50-60% este utilizat pentru igienă (baie).
Imediat după utilizare, indiferent de locație, aceasta devine “uzată” și este evacuată din spațiul de locuit. Dacă locuința este conectată la un sistem de canalizare, apa ajunge într-o stație de tratare comunală/municipală. Dacă nu există un sistem de canalizare atunci apa trebuie epurată – procesul prin care aceasta este adusă cât mai aproape de starea inițială – și apoi reintrodusă în circuitul natural (evacuată).
Apa uzată conține substanțe solide în suspensie, compuși de natură organică (resturi animale, vegetale, grăsimi, etc), alți nutrienți (compuși cu azot, fosfor etc) diferite substanțe chimice (detergenți, agenți de curățare, dezinfectanți etc) care trebuie înlăturate înainte de disponibilizare.
Lipsa acestei preocupări poate avea efecte foarte directe: nitrații sau bacteriile ajung în apa destinată consumului curent, lacul sau iazul de lângă casă capătă culoarea verde sau zona învecinată arată ca o mlaștină și miroase identic. Este posibil să nu obțineți autorizația de construcție sau să nu puteți vinde proprietatea fără un astfel de echipament. Foarte des aceste probleme nu sunt limitate doar la o locuință și se răsfrâng și asupra vecinătăților, de cele mai multe ori pe o arie destul de largă.
INFO
Dincolo de cerințele legale, epurarea apei este o problemă de responsabilitate, sănătate și confort.
Apa trebuie epurată și pentru a ne feri de probleme și a asigura resursele generațiilor viitoare.
Atenție!
Infiltarea apei uzate și netratate, direct în pânza freatică, produce contaminarea acesteia (culoare, miros, încărcătură organică și biologică etc) și pune în pericol sănătatea celor care o folosesc. Evacuarea în apele de suprafață, prin conținutul mare de material organic, modifică ireversibil biotopul și rezultatele se văd: apă tulbure, invazia algelor de suprafață, consumul de oxigen și asfixierea peștilor, miros neplăcut etc.

Care sunt prevederile legale?

La data redactării acestui material obligativitatea epurării și condițiile de calitate pentru deversarea în emisari naturali sau rețele locale de canalizare sunt cuprinse în HG 188/2002 modificată și completată de HG 352/2005. Principalele prevederi sunt cuprise în normativele tehnice din anexe astfel:
Anexa 1 – NTPA 011 privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești.
Anexa 2 – NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare.
Anexa 3 – NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali.
INFO
HG 188/2002 transpune directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate reziduale.
Din punctul de vedere al unei locuințe individuale, care după tratare evacuează apele uzate într-un receptor natural, este aplicabil normativul NTPA 001 – “prezentul normativ are drept scop stabilirea condițiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, înainte de evacuarea acestora în receptorii naturali, precum și a valorilor limită admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.”

Care sunt principalele cerințe impuse pentru apa evacuată de statia epurare?

– materii în suspensie (MTS) – 35 (60) mg/dm3 sau o reducere de minim 90% (70%)
– consum biochimic de oxigen (CBO5) – 25 mg O2/dm3 sau o reducere de minim 70 – 90%
– consum chimic de oxigen (CCOCr) – 125 mg/dm3 sau o reducere de minim 75%

Ce opțiuni există și care sunt diferențele dintre ele?
Din punct de vedere tehnologic, opțiunile sunt următoarele:


Unde se utilizează statie epurare SBR Valrom?

Seria S/SBR este proiectată atât pentru echiparea locuințelor noi cât și pentru re-echiparea foselor septice existente, cu un minim de
modificări. In mod particular au fost proiectate să epureze ape uzate menajere provenite din locuințe:
– cu un debit de până la 1.000 litri/24 ore (S5/ SBR1÷6) (statie epurare SBR 1/6 LE Q=1 mc/zi aquaClean Valrom)
– cu un debit de până la 1.500 litri/24 ore (S10/SBR 7÷12) (statie epurare SBR 7/12 LE Q=1,5 mc/zi aquaClean Valrom)
Stația poate trata numai ape uzate menajere.
Apa acumulată în stație nu trebuie să conțină substanțe chimice care pot dăuna populației de bacterii.
Nu este permisă alimentarea stației cu:
• ape uzate industriale;
• ape pluviale sau ape recirculate din piscine etc;
• ape cu conținut de agenți chimici agresivi, resturi petroliere, uleiuri etc.

Statie epurare Valrom 1 la 6 persoane si 7 la 12 persoane

Ce insemana statie epurare SBR Valrom?

AquaClean seria S / SBR – este noua familie de stații compacte, destinate epurării apelor uzate menajere, care funcționeză pe principiul SBR (sequenting batch reactor).
Stația și calitatea apei epurate îndeplinesc cerințele cuprinse în legislația națională în vigoare. Fiabilitatea și capacitatea de a asigura
cerințele privind calitatea apei epurate depind de eficiența chimică/biologică și de condițiile specifice de operare (debitul și volumul de apă deversat, temperatura, compoziția apei la intrare – influent).

Care este cantitatea de apă deversată si ritmul de consum?

Pentru o locuință permanentă – o statie epurare este proiectată plecând de la acest principiu, un adult generează 80 – 150 litri apă
uzată / 24 ore cu o medie de circa 100 litri. Pentru alte tipuri de clădiri, consumurile medii și încărcătura biologică pentru o persoană sunt următoarele:

Dimensionarea se face luând în considerare o supraîncărcare cu circa
10%. Orice stație epurare va lucra mai eficient la un volum mai mic de apă și o încărcare mai mare (concentrație mai mare de substanțe organice în apă). În aceste condiții este important să nu depășiți debitul zilnic recomandat.
Dacă acest consum este neregulat prin natura activității (cum este cazul unei pensiuni, mini-hotel etc) cereți sfatul unui consultant (o astfel de aplicație are cerințe speciale de proiectare).
Dacă numărul de ocupanți ocazionali crește brusc, încercați să limitați și să distribuiți cât mai uniform consumul (ex. spălați vasele în porții mici într-o perioadă de timp etc).
Ritmul de consum
Deversarea unei cantități mari de apă într-un timp scurt presupune depășirea limitei de funcționare și trecerea în stare de avarie; în astfel de situații stația epurare nu mai epurează și apa uzată trece pur și simplu prin ea:
– decât să aruncați brusc 400 litri dintr-un jacuzzi sunt de preferat 4 dușuri la interval de 6 ore;
– spălați rufele des și în cantități mici (la 2 zile în loc de 2 săptămâni).

De ce admisia în stație se face printr-un T?

Are rol de liniștire a curgerii apei la intrarea in statia epurare.

Poate fi folosită apa epurată la irigat sau udat gazonul?

NU, nu recomandăm folosirea apei evacuate din stație pentru irigare. Concentrația de bacterii este mare și cu timpul vegetația se va îngălbeni.
Este interzisă irigarea plantelor/legumelor folosite pentru consum. Numai stațiile din seria M (MBR – membrane bioreactor) sau cele la care efluentul este sterilizat cu UV sau alte mijloace pot fi folosite fără nici un risc pentru irigații.

Exista risc de inundație?

Dacă panta de scurgere este negativă (dintr-o greșeală de proiectare/montaj) sau se inundă zona de preluare a apei tratate (datorită unei perioade ploioase) toată stația se va inunda. Nu există remediu pentru astfel de situații – trebuie să așteptați ca apa să se retragă.
Atenție!
În acest timp limitați consumul de apă altfel riscați să inundați locuința.
Dacă zona este ușor inundabilă sau solul este impermeabil riscul este cu atât mai mare. Luați un minim de măsuri de prevedere:
• montarea unei clapete de sens pe evacuarea stației;
• construiți un rezervor de stocare a apei epurate în perioadele inundabile;
• supradimensionați sistemul de infiltrare a apei în sol.

Ce veți face cu apa epurată?

Pentru că trebuie să disponibilizați circa 1.000 litri, respectiv 1500 litri de apă, în fiecare zi, în funcție de ce statie epurare este nevoie, iar soluția depinde esențial de structura solului și vecinătăți.
Opțiunile: evacuarea în emisari naturali (ape curgătoare etc) sau infiltrarea în sol (puțuri, câmp de infiltrare etc).

Ce facem pe timpul vacantelor sau a unor perioade mai lungi in care nu folosim statia?

Una din perioadele critice pentru orice statie epurare este cea de vacanță.
Datorită lipsei de material organic pentru perioade mari de timp, există riscul ca biomasa (populația de bacterii care asigură epurarea biologică) să moară.
Acest lucru înseamnă că la revenire stația se va re-amorsa după cca 4-5 săptămâni de la prima utilizare.
Pentru a evita acest lucru statia epurare trebuie să dispună de un regim de funcționare “de vacanță” prin care să mențină bacteriile în viață pentru 3-4 săptămâni.
Vă recomandăm ca, înainte de a părăsi locuința pentru durate mai mari de 72 ore să introduceți substanțe nurtritive în sistem (lapte, zer, bere etc).

Ce se întămpla dacă se colmatează sistemul de infiltrare în sol?

Se inundă stația. De cele mai multe ori este bine să luați măsuri de precauție instalând o clapetă de sens.

Unde amplasam statia epurare?

Locul în care amplasați statia epurare trebuie să permită accesul pentru vidanjare. Distanța minimă dintre spațiul de locuit și stație trebuie să fie de 5 m; dacă acesta crește, cresc și costurile pentru canalizare și adâncimea de îngropare.
Asigurați o pantă de 0,5% de la ieșirea din locuință până la intrarea în stație.
Montajul se poate face și într-o zonă carosabilă, este însă de preferat să evitati o asemenea zona.
Țineți cont și de direcția din care predominant bate vântul – sensul să fie dinspre casă spre stație.

Se poate evacua apa tratată într-un iaz?

Nu se evacuează apele epurate în ape stătătoare.

Când se vidanjează stația?

Este preferabil ca vidanjarea să se facă în lunile calde ale anului, atunci când nivelul de sedimente din primul compartiment este de circa 1/3 din înălțimea acestuia.

Statia epurare are nevoie de aerisire?

Fiind un proces biologic, stația epurare împreună cu întregul sistem de canalizare trebuie prevăzută cu un sistem de aerisire.
Primul simptom al unei aerisiri deficitare este apariția mirosului neplăcut în locuință.
Ventilarea se face prin conducte de ventilare, similare cu cele din canalizările interioare, montate înainte și după stația de epurare. Distanța dintre 2 puncte de ventilare este de maxim 15 m.
Prima conductă de ventilare poate fi conducta de ventilare a instalației de canalizare, dacă statia epurare este montată la maxim 10 m de casă, iar cea de după stație să corespundă cu ventilația sistemului de infiltrare.
Dacă sistemul de infiltrare este un puț absorbat, pentru a realiza ventilarea, distanța maximă între acesta și stație să fie maxim 15 m. Dacă este un câmp de infiltrare atunci ventilația se face prin căminul de dispersie sau se realizează o conductă de ventilație și la fiecare capăt de dren. O influență are și sensul în care bate vântul.

Imediat după instalare și punere în funcțiune stația epurare degajă un miros neplăcut. De ce?

Este un fenomen normal. Este nevoie de cca 4-6 săptămâni pentru a ca bioflora să se dezvolte complet și să intre în regim staționar. În afara acestei perioade, mirosul neplăcut este un semn de funcționare defectuoasă: echipament defect, bioflora moartă sau spălată de un debit excesiv de efluent etc. Este bine să consultați producătorul echipamentului.

În plină funcționare stația mea miroase urât. Ce se întâmplă?

Cauzele pot fi multiple: microflora bacteriană a fost otrăvită cu o substanță chimică, cantitatea de nămol este mare și trebuie vidanjată, echipamentele sunt defecte, stația este/a fost inundată, a fost spălată de un debit mare de apă, partea de infiltrare este înfundată etc.

Când folosesc un puț și când un câmp filtrant?

Un puț se recomandă atunci când solul este permeabil. Sunt preferate pentru că sunt discrete și eficiente comparativ cu alte soluții.
Dacă solul este semipermeabil va trebui să recurgeți la un câmp filtrant.
Dacă solul este impermeabil fie recurgeți la un puț care să străpungă stratul impermeabil fie deversați într-un emisar natural.

La ce este bun un studiu geodezic?

Vă oferă informații relevante despre natura solului și nivelul pânzei freatice. Este foarte important pentru a putea evalua condițiile de montare a stației și, cel mai important, pentru a dimensiona corect sistemul de infiltare.

Ce fel de apă poate fi introdusă într-o stație de epurare biologică?

Este acceptată apa uzată care provine din utilizare casnică (chiuvete, lavoare, băi, dușuri, WC etc). Nu puteți introduce materiale solide care se depun și pot duce la înfundarea conductelor (nisip, moloz, cenușă, oase, cârpe, tampoane, scutece, șervețele umede, etc). Sunt interzise orice fel de substanțe chimice care pot deteriora microflora.

Ce este un tunel de percolare? Este mai eficient?

Un tunel de percolare este în esență o piesă din material plastic capabilă să stocheze o cantitate mare de apă (similar unui burete) și s o elibereze lent în sol. Este foarte bună pentru a prelua apa pluvială în cazul unei ploi torențiale dar nu are o eficiență crescută la infiltrarea apei dintr-o stație de epurare care are un debit relativ mic și constant. Este ineficientă în cazul solurilor impermeabile sau semipermeabile pentru că apa nu se poate infiltra.

Trebuie să instalez un separator de grăsimi?

Un astfel de separator este indicat pentru bucătării semi-profesionale (o pensiune) și obligatoriu pentru cele profesionale (un hotel sau un restaurant).
Prezența grăsimilor la suprafață reduce eficiența barbotării de aer și implicit a întregii stații și poate conduce la înfundarea conductelor de canalizare.

Ce fac dacă am instalat un dedurizator?

Dedurizatoarele folosesc pentru regenerarea rășinii o soluție de sare de bucătărie (clorură de sodiu) iar apa rezultată are un conținut ridicat în calciu și magneziu.
Este de preferat să fie racordată la o evacuare separată și condusă direct la locul de evacuare special făcut pentru acesta.

Ce pot face cu nămolul acumulat în stație? Se poate refolosi?

Nu. Nămolul are un conținut ridicat de substanțe organice greu digerabile de către microorganismele care populează stația de epurare.
Odată vidanjat acesta este disponibilizată la o statie epurare de capacitate mare. Aici este separat, uscat și folosit ca îngrășământ sau incinerat.

Se pot folosi agenți chimici de curățare? Dar dezinfectanți, detergenți etc?

Puteți folosi orice detergent uzual din comerț fără clor, aceștia fiind biodegradabili. Puteți folosi substanțe uzuale de curățare – săpun de WC, curățarea faianței etc însă nu exagerați.
Următoarele materiale sunt interzise a fi aruncate în canalizările conectate la statii epurare:

Unde este cel mai potrivit să plasez zona de infiltrare? Care este distanța minimă până la fântână? Dar grosimea stratului
de pământ până la pânza freatică? Există și altfel de restricții (vecinătăți, spațiul public etc)?

Ordinul Ministerului Sănătății 536/1997 specifică: puțurile trebuie amplasate la minim 30 metri de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau dejecții de animale, cotețe, etc.
În general distanța recomandată este de minim 15 metri. Trecerea apei printr-un strat de pământ permeabil cu grosimea de cca 1 metru produce o reducere a conținutului de substanță organică de 90% (exprimat prin reducerea CBO5) și biologic de cca 95%. De aceea este recomandat un minim 2 metri până la pânza freatică. Nu există restricții legate de distanțe până la spațiile publice.

Pot introduce culturi de bacterii? E necesar?

Este un subiect controversat. Cultura de bacterii – care trebuie să fie aerobe! – poate scurta durata de amorsare, la punerea în funcțiune și după vidanjare. Un efect similar se poate obține folosind nămol de la o stație aflată deja în funcționare de minim 6-8 săptămâni.

Pot instala stația într-o zonă cu trafic auto ușor?

Da, dacă instalarea este făcută corect – capac de fontă cu placă pentru clasa specifică de acces și betonarea rezervorului.
Recomandăm clasa maxim 12,5 tone pentru o astfel de statie epurare. Sistemul de infiltrare însă nu se va monta niciodată într-o zonă cu acces auto.

Ce soluții există dacă pământul este complet impermeabil?

Opțiunile sunt limitate: un puț care să străpungă stratul impermeabil sau un bazin etanș vidanjabil. De aici, cu o pompă, apa poate fi evacuată într-un râu etc sau preluată cu o vidanjă.

Puteti vedea aici gama de statii epurare comercializate

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shopping Cart