Publicat pe Lasă un comentariu

Rezervoare subterane apa potabila Valrom

Rezervoare subterane apa potabila – domeniu de utilizare

Rezervoarele subterane Valrom sunt utilizate in principal pentru stocarea stocarea apei potabile.

Poate fi utilizat si pentru alte lichide alimentare, cat si apa de ploaie, ape menajere.

Nu se poate utiliza pentru combustibili (motorina sau benzina)

Rezervoare subterane Valrom – caracteristici tehnice

Aceste rezervoare subterane sunt produse in gama de 1500, 3000 si 5000 litri

Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 1500 litri fara capac Valrom

Rezervoare subterane - Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 1500 litri fara capac Valrom

Volum total = 1.500 litri;
Volum util = 1.400 l litri;
D – Diametru = 1062 mm;
L – Lungime = 1904 mm;
H – Htotal (înălţimea totală) = 1500 mm;
Masă = 55 kg

Rezervoare subterane - Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 1500 fara capac Valrom
Cote rezervor apa cilindric orizontal subteran V 1500 litri fara capac Valrom

Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 3000 litri fara capac Valrom

Rezervoare subterane - Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 3000 litri fara capac Valrom

Volum = 3.000 litri;
D – Diametru = 1585 mm;
L – Lungime = 1940 mm;
H – Htotal (înălţimea totală) = 1800 mm;
Masă = 125 kg.

Rezervoare subterane - Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 3000 litri fara capac Valrom
Cote rezervor apa cilindric orizontal subteran V 3000 litri fara capac Valrom

Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 5000 litri 1 gura fara capac Valrom

Rezervoare subterane - Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 5000 litri 1 gura fara capac Valrom

Volum = 5.000 litri;
D – Diametru = 1760 mm;
L – Lungime = 2760 mm;
H – Htotal (înălţimea totală) = 1930 mm;
Masă = 250 kg.

Rezervoare subterane - Rezervor apa cilindric orizontal subteran V 5000 litri fara capac Valrom
Cote rezervor apa cilindric orizontal subteran V 5000 litri 1 gura fara capac Valrom

Rezervoarele subterane nu includ elementele de acoperire

Acestea se vând separat, după cum urmează:

Pentru aducere la cota:

Detalii montaj

 1. Prelungire L=600 mm pentru rezervor subteran Valrom
 2. Piesa fixare prelungire rezervor subteran Valrom
 3. Garnitura etansare DN640

Depozitare, manipulare și transport

 • La depozitare se va evita stivuirea rezervoarelor unul peste altul sau aşezarea de greutăţi peste acestea, deoarece aceste eforturi mecanice suplimentare pot cauza deformări şi prejudicia buna funcţionare a rezervorului.
 • Depozitarea se face în spații corespunzătoare curate fără pietre, moloz sau alte obiecte ce ar putea tăia, zgâria sau înțepa rezervorul sau materiale chimice, uleiuri, benzene. Locul de depozitare trebuie să asigure spațiul suficient de manipulare atât manual cât și cu echipamente specifice. Rezervorul se depozitează NUMAI pe tălpile lui de susținere (în poziția de utilizare).
 • La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeţe care pot zgâria sau deteriora rezervorul.
 • În timpul transportului şi a operaţiilor de încărcare/descărcare și montare este interzisă trântirea, rostogolirea, tarârea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuţite deoarece pot produce defecte care, deşi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scădea durata de utilizare a rezervorului.
 • Transportul se va face cu mijloace acoperite, lipsite de muchii tăietoare.
 • Rezervorul se asigura contra mișcării în timpul transportului, astfel se evită contactul acestora cu diverse părți ale mijlocului de transport care ar putea să îl zgârie sau tăia.
 • Încărcarea și descărcarea se vor face cu echipamente de ridicare/coborâre corespunzătoare, ancorarea rezervorului se va face cu frânghii de urechile de agățare de pe rezervor.

Rezervoare subterane – Condiții de montare

Montarea rezervoarelor subterane se efectuează conform prezentei instrucţiuni, a instrucțiunilor componentelor care se monteaza odată cu rezervorul şi prevederilor normativelor în vigoare din România.
Montarea se face conform proiect de execuție executat de proiectant specializat în domeniu rețelelor exterioare. Proiectul de execuție se realizează ca urmare a evaluării condițiilor de montare care cuprinde date topografice (spațiul de montare, vecinătăți, curbe de nivel), geotehnice și climaterice ale zonei în care este situat amplasamentul precum și configurarea sistemului din care face parte rezervorul și corelat cu celelalte instalații.
La alegerea amplasamentului pentru montarea rezervorului se evită, pe cât posibil, terenurile cu apă freatică, inundabile, mlăștinoase, terenurile sensibile la umezire, tasabile sau cu capacitate portantă redusă și versanții cu pante abrupte sau versanții instabili care își pot pierde stabilitatea datorită lucrărilor de montare a rezervoarelor. Montajul rezervorului este permis la o distanţă de minim 5m de pantă și cu execuţia unui zid de sprijin calculat static să suporte presiunea pământului și situat la o distanţă de minim 1m de rezervor.
Spațiul în care se va monta rezervorul trebuie să fie suficient de larg astfel încât să fie asigurată întreținerea rezervorului. Distanța recomandată fată de locuință, de alte fundații de exemplu gard și de pante este de 5 metri. Dacă în zona de montare sunt prezente alte instalații, fundații gard, se vor executa lucrări de protecție atât a rezervorului cât și a obstacolului respectiv. Spațiul de amplasare pentru rezevoarele destinate apei potabile trebuie să fie protejat de influențe daunătoare sub aspect sanitar, capacul la rezervoarele subterane – trebuie să fie deasupra nivelului solului pentru a nu permite pătrunderea diverselor materiale contaminante și protejat împotriva deschiderii neautorizate (în special de către copii). Toate trecerile prin pereții rezervorului trebuie să fie perfect etanșe.
Se verifică dacă spațiul de montare este expus infiltraților din ploi, topirea zăpezii de exemplu zona din vecinătatea burlanelor sau inundabil și în caz ca da, vor trebui făcute lucrări de drenare a apei din zona rezervorului de exemplu rigole impermeabile către canalizare.
Dacă rezervorul se instalează în apropierea zonelor carosabile de vehicule cu masa mai mare de 12 to, distanţa minima de la rezervor până la carosabil trebuie să fie mai mare sau egală cu adâncimea săpăturii.
Din studiul geotehnic se va evalua calitatea solului (stabilitate, rezistența), nivelul apei freatice maxime (care ține cont și de variația ascensională a nivelului apei după perioade de precipitații intense), riscurilor de acumulare a apei pluviale.

În funcție de calitatea solului, nivelul apei freatice maxime si a riscurilor de acumulare apei pluviale se va configura structura de montare astfel:

 • Daca solul este stabil compactabil, rezervoarele de 1500 și respectiv de 3000 se montează pe pat de nisip de cca 15 cm, iar cele 3500 și 5000 pe radier de beton armat de 10-30cm , iar materialul de umplutură este pământul excavat selectat fără pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereţii rezervorului sau nisip cu o granulaţie de 4/16 mm (conform DIN 4226, partea întâi). Gradul minim de compactare trebuie sa fie 90% și uniform pe circumferința rezervorului.
 • Daca solul este de tip argilă rezervorul, indiferent de capacitatea sa, se montează pe radier de beton și în jurul rezervorului se va realiza un drenaj cu țeavă cu fante în pietriș cu granulația 20-30 mm care va fi conectată la o canalizare, stratul final de acoperire poate fi argilă sau pamânt vegetal sau se va utiliza ca material de umplutură nisip stabilizat sau beton.
 • În soluri mlăștinoase sau în cazul în care pânza freatică este foarte aproape de fundul gropii, rezervorul trebuie asigurat împotriva forțelor ascensionale prin construcția unui radier din beton și ancorat corespunzător de acesta și prin betonarea parțială sau totală a acestuia, în functie de nivelul apei freatice. Grosimea radierului depinde de condițiile hidrogeologice. Betonarea se va face peste nivelul maxim al pânzei freatice cu 30 cm, betonarea se face în straturi de cca 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților rezervorului acesta va fi umplut cu apă. Înainte de turnarea betonului se scade nivelul apei prin pompare sub nivelul radierului de beton.

ATENȚIE!

 • Pentru reglarea capacului la rezervoarele subterane la cota terenului NU se monteaza decat o singura prelungire.
 • Rezervorul NU trebuie instalat și folosit suprateran. Nervurile exterioare asigură rezistența la flexionare dar nu și rezistența la tracțiune.
 • Rezervoarele NU pot fi folosite pentru presiuni inferioare sau superioare presiunii atmosferice normale (nu pot fi folosite pentru depozitare sub presiune sau în vid).
 • Rezervoarele NU pot fi folosite pentru stocarea combustibililor sau alte produse petroliere precum și substanțelor chimic agresive (acizi, baze, etc).
 • Rezervoarele de 1500 si 3000 odata instalate NU trebuie să fie lasate goale.
 • Rezervoarele 3500 si 5000 pot sta goale îngropate în pământ cu condiția montării acestora corect: pe radier de beton și ancorate simetric, iar în cazul existenței pânzei freatice de mică adâncime betonarea rezervorului parțial sau total, cu protejarea perețiilor acestuia pentru echilibrarea presiunii exercitate de beton.
 • Este permis accesul pietonal deasupra unui rezervor montat conform acestor instrucțiuni, dar NU este admisa circulația automobilelor, camioanelor sau a oricaror vehicule.

Rezervoare subterane – etape de montare

Înainte de montare verificaţi dacă:

 • Rezervorul trebuie sa aibă suprafața fără defecte vizibile cu ochiul liber și deformații care ar putea avea efecte asupra funcționalității (incluziuni, zgârieturi, fisuri sau straturi care se desprind).
 • Rezervorul trebuie să fie gol, curat și etanș (nu există nici un semn vizibil de deteriorare din cauza transportului).

IMPORTANT!

Personalul care va realiza manipularea, instalarea, exploatare, întreținere și reparații la rezervoare subterane trebuie să fie calificat, cu experiență pentru acest tip de muncă și cu echipamente și utilaje adecvate. Sunt obligatorii respectarea normelor de securitatea și sănatatea în muncă specifice și regulile de prevenire a accidentelor. Montarea rezervoarelor presupune excavații, conectarea rezervorului într-o instalație și închiderea excavației. Riscurile care pot aparea sunt de cădere, înec, cădere maluri, și altele. Nerespectarea prezentei instrucțiuni și prevederilor normativelor în vigoare în România poate duce la deteriorarea considerabilă a rezervoarelor, vătămărilor persoanelor sau accidente mortale. Pentru situații necuprinse în prezenta instrucțiune, contactați producatorul. Rezervorul NU se montează în perioade cu temperaturi sub 5 °C (atât noaptea cât și ziua) și cu umiditate excesivă. Lucrarea de montare este permisă numai după ce executantul a primit toate detaliile de execuție, avizele și acordurile necesare, autorizația de construire și acordul beneficiarului.

Rezervoare subteraneEtapele de montaj:

1, Trasarea/Pichetarea – se marchează reperelele pentru montarea rezervorului.

2. Se sapă groapa de instalare cu dimensiuni suficiente astfel încât să existe un spațiu de 40-50 cm în jurul rezervorului, spațiul necesar manipulării rezervorului la montare și realizării compactării umpluturii din jurul bazinului și adâncime care să permită execuția radierului. Baza gropii de construcţie trebuie să fie plană, fermă și uscată (fără ape subterane sau meteorice). Se recomandă să nu se modifice baza gropii, în caz că a fost modificată trebuie obligatoriu restabilită capacitatea portantă inițială.
Dacă solul este stabil compactabil, rezervoarele de 1500 și respectiv de 3000 se monteaza pe pat de nisip de cca 15 cm, iar cele de 3500 și 5000 pe radier de beton armat de 10-30 cm. Daca solul este de tip argilă sau teren excesiv umed (mlaștină, panză freatică) rezervorul, indiferent de capacitatea sa, se montează pe radier de beton dimensionat conform condiților hidrogeologice.
Săpătura se execută, de regulă, mecanizat, dar în zone cu instalații subterane, săpătura se face manual. Pe măsura adâncirii săpăturii, se iau măsuri de consolidare a pereților prin efectuarea sprijinirilor corespunzătoare. Concomitent, se iau și alte măsuri de tehnica securitatii muncii, indicate pentru lucrari de acest fel.

3. Se executa radierul, în funcție de soluția configurată. Respectati rețeta impusă de proiectul de execuție al radierului. Planeitatea radierului este de ±5 mm. Radierul trebuie să asigure că rezervorul nu se scufundă în pământ și se dezechilibrează.

4. Se așează rezervorul pe radier, numai dupa ce betonul s-a întărit, folosindu-se frânghii prinse de mânerele de manipulare. Acesta trebuie sa fie aşezat într-o poziţie stabilă si fermă.

5. Se realizează conexiuni etanșe la rezervor și se scot în afara zonei de montare și se obturează cu capac. Conexiunile se fac NUMAI în zone plate ale rezervoarelor cu mașina de găurit cu freza/carotă pentru racord și etanșarea realizându-se cu ajutorul unei garnituri pentru racord. Piesele care se monteaza la rezervoare subterane trebuie sa fie curate, iar pentru a usura montajul se utilizează lubrifiant pe baza de silicon.

6. Se montează piesa pentru reglarea poziției capacului/prelungire (în caz că este necesară). Pentru a asigura etanşarea dintre rezervoare subterane şi prelungire se montează garnitură, iar pentru fixare se utilizeaza colier metalic (piesa de fixare). Pentru a ușura montarea prelungirii se utilizează lubrifiant pe bază de silicon. NU se utilizează uleiuri sau grăsimi minerale. Înainte de montare, componentele și pozițiile în care se vor monta trebuie să fie curate (fără nisip, pietriș, moloz, etc), de acest lucru depinde siguranța îmbinării.

7. Se umple rezervorul cca. 1/3 cu apă și se începe executarea umpluturii în funcție de condițiile de sol și umiditate/panză freatică. Pe timpul execuției umpluturii, rezervorul trebuie acoperit cu capac pentru a preveni patrunderea diverselor materiale.

NOTE rezervoare subterane:

Daca solul este stabil compactabil (vegetal), se umple spaţiul dintre pereţii gropii şi cei ai rezervorului cu straturi de circa 25-30 cm cu material de umplutură – pământul excavat selectat fără pietre, moloz sau alte particule
proeminente care pot zgâria pereţii rezervorului sau nisip cu o granulaţie de 4/16 mm (conform DIN 4226, partea întâi). Fiecare strat trebuie compactat cu atenţie, astfel încât să umple tot spaţiul din jurul rezervorului. Gradul minim de compactare trebuie să fie minim 90% și uniform pe circumferința rezervorului. O atenție deosebită se va acorda straturilor din zona inferioară a gropii și respectiv între tălpile rezervorului, zona în care compactarea se va face manual astfel încât să fie umplute cu material toate zonele greu accesibile din zona inferioară a rezervorului, prevenind astfel deformarea ulterioară potențială a fundului rezervorului. Când groapa este umplută până la nivelul apei din rezervor, se continuă umplerea rezervorului cu apă. Se continuă umplerea gropii în straturi succesive compactate minim 90%.

ATENTIE! Pentru aplicatii speciale (ca de exemplu zona cu risc de inundare, s.a.) materialul de umplutura este fie nisip stabilizat fie beton.

 • Daca solul este de tip argilă, în jurul rezervorului se va realiza un drenaj cu țeava cu fante în pietris cu granulația 20-30 mm care va fi conectată la o canalizare, pietrișul se va așeza în straturi de cca 30 cm iar stratul final de acoperire poate fi argilă sau pământ vegetal sau se va utiliza ca material de umplutura nisip stabilizat sau beton. Atenție deosebită se va acorda zonei
  inferioare a rezervorului, astfel încât sa nu ramână goluri.
 • În soluri mlăștinoase sau în cazul în care pânza freatică este foarte aproape de fundul gropii, rezervorul trebuie asigurat impotriva forțelor ascensionale prin construcția unui radier din beton și ancorat echilibrat de acesta și prin betonarea parțială sau totală a acestuia, în funcție de nivelul apei freatice. Grosimea radierului depinde de conditiile hidrogeologice. Betonarea se va face peste nivelul maxim al panzei freatice cu 30 cm, betonarea se face în straturi de cca 30 cm, iar pentru echilibrarea presiunii exercitată de betonul turnat asupra pereților rezervorului acesta va fi umplut cu apă. Înainte de turnare betonului se scade nivelul apei din groapa de montaj prin pompare sub nivelul radierului de beton.

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MONTARE ȘI UTILIZARE CONDUCE LA DETERIORAREA REZERVORULUI ȘI LA PIERDEREA GRARNȚIEI!

Avantaje si beneficii rezervor apa potabila subteran Valrom

 • Se poate utiliza pentru apa potabila, cat si pentru lichide alimentare. De asemenea se poate folosi si pentru recuperarea apei de ploaie;
 • Rezistent la montaj îngropat, nu se deformează, proprietate pe care o conferă forma geometrică ranforsată. Rezistent la presiunea solului fara sa fie montat in incinte speciale pentru protectia acestuia;
 • Rezervor apa potabila cu capacitate mare de stocare a lichidelor;
 • Montajul subteran asigură protecţia rezervorului in cazuri de incendiu sau acte de vandalism;
 • Bazin apa ușor de manevrat si montat. Este monobloc. Deoarece este confectionat din polietilenã si are greutate micã. Nu necesitã echipamente speciale de ridicare;
 • Deoarece este confecţionat din polietilenã, pentru montajele subterane acest lucru poate compensa deplasãrile datorate cutremurelor sau mişcãrilor pãmântului;
 • Uşor de instalat: sunt disponibile echipamente suplimentare pentru ajustarea înãlţimii la nivelul solului şi pentru montarea în diferite clase de încãrcare (trafic): A, B sau C. Instalarea este simplã iar amprenta pe sol şi spaţiul necesar sunt minime;
 • Este ecologic deoarece polietilena poate fi reciclatã la sfârşitul duratei de viaţã. Materialul reciclat poate fi folosit pentru fabricarea altor articole ajutând la protecţia mediului înconjurãtor;
 • Uşor de curãţat şi întreţinut deoarece tehnologia de fabricaţie produce suprafeţe netede, cu rugozitate micã si nu faciliteazã depunerile, scurtând durata de curãţare şi micşorând consumul de apã;
 • Bazine apa potabila absolut insensibil la coroziune.
 • Nu necesita nici un tratament suplimentar de impermeabilizare datorita faptului ca este produs din polietilena, material ce nu permite trecerea fluidelor;
 • Poate satisface orice proiect deoarece sunt produse intr-o gama foarte variata de forme si dimensiuni.

Puteti vedea aici toata gama de rezervoare apa potabila produse de Valrom

A fost de ajutor acest articol?
DaNu
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *