Teava gaz

Am gasit 24 produse.

fallback-no-image-16984

TEAVA GAZ PE100 D.125x11.4mm SDR11 BARA GasKIT Valrom

TEAVA GAZ PE100 D.125×11.4mm SDR11 BARA
665Lei
fallback-no-image-6595

TEAVA GAZ PE100 D. 63x 5,8mm SDR11 colac 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 63x 5,8mm SDR11
1,323.58Lei
fallback-no-image-6597

TEAVA GAZ PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 bara
240.40Lei
fallback-no-image-6601

TEAVA GAZ PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 colac 100m
1,849.26Lei
fallback-no-image-6603

TEAVA GAZ PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 bara
347.65Lei
fallback-no-image-6612

TEAVA GAZ PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 colac 100m
2,673.93Lei
fallback-no-image-6614

TEAVA GAZ PE100 D.110x10,0mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.110×10,0mm SDR11 bara
514.93Lei
fallback-no-image-6618

TEAVA GAZ PE100 D.110x10,0mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.110×10,0mm SDR11 colac 100m
3,960.92Lei
fallback-no-image-6622

TEAVA GAZ PE100 D.125x11,4mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.125×11,4mm SDR11 colac 100m
5,071.72Lei
fallback-no-image-6624

TEAVA GAZ PE100 D.140x12,7mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.140×12,7mm SDR11
838.24Lei
fallback-no-image-6626

TEAVA GAZ PE100 D.160x14,6mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.160×14,6mm SDR11
1,099.71Lei
fallback-no-image-6630

TEAVA GAZ PE100 D.180x16,4mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.180×16,4mm SDR11
1,388.89Lei
fallback-no-image-6632

TEAVA GAZ PE100 D.200x18,2mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.200×18,2mm SDR11
1,713.77Lei
fallback-no-image-6634

TEAVA GAZ PE100 D.225x20,5mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.225×20,5mm SDR11
2,160.55Lei
fallback-no-image-6636

TEAVA GAZ PE100 D.250x22,7mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.250×22,7mm SDR11
2,664.11Lei
fallback-no-image-6638

TEAVA GAZ PE100 D.280x25,4mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.280×25,4mm SDR11
3,344.74Lei
fallback-no-image-6640

TEAVA GAZ PE100 D.315x28,6mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.315×28,6mm SDR11
4,223.54Lei
fallback-no-image-6643

TEAVA GAZ PE100 D.355x32,3mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.355×32,3mm SDR11
5,360.65Lei
fallback-no-image-6645

TEAVA GAZ PE100 D.400x36,4mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.400×36,4mm SDR11
6,735.23Lei
fallback-no-image-6647

TEAVA GAZ PE100 D.500x45,5mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.500×45,5mm SDR11
10,640.08Lei
fallback-no-image-6652

TEAVA GAZ PE100 D.630x57,3mm SDR11 BARA 13m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.630×57,3mm SDR11
16,894.17Lei