CAMIN APOMETRU DUBLUSTRAT D550 H=1100 CU CAPAC WaterKIT Valrom

Print this page
fallback-no-image-17876
  • ID: #17876
  • Add Favorites
  • Disponibilitate: 20 In Stoc
  • 600.00Lei

COD: 47710055011

Nu include instalaţie şi contor.


 

VLR PRDDomeniu de utilizare

Căminele sunt destinate realizării branşamentelor individuale la reţeaua de alimentare cu apă si au rolul de a proteja instalaţia si apometrul. Se montează îngropat, în zone la care adâncimea de ingheţ este mai mică sau egală cu 0,8m, respectiv 1,2m.
Căminul de apometru se amplasează in zone fără trafic, spaţiu verde, în zone de clasă maxim B125 – 12.5 tone (conform EN 124). Căminul nu este proiectat să reziste la sarcini din trafic.

Descriere

Material: Căminele sunt realizate din polietilenă;
Fabricaţie: Sunt obţinute prin procedeul de formare rotaţională (rotomolding).
Căminele de apometru se realizează in două variante constructive:
– cu perete dublustrat:
-stratul exterior din polietilenă compactă (de culoare gri, colorat in masă)
-stratul interior din polietilena expandată (de culoare albă, cu rol termoizolator)
– cu perete monostrat:
-strat din polietilenă compactă.
În ambele variante, peretele căminului are geometrie ranforsată cu nervuri orizontale şi verticale pentru rigidizare mecanică.
Capacul de acoperire înglobează etanş o pernă de aer cu rol termoizolator ce fereşte instalaţia de pericolul de îngheţ.
Căminele monostrat cu instalaţie au prevăzut la interior izolaţie termică PE2000. La căminele monostrat fără instalaţie trebuie realizată izolarea termică.
Construcţia monobloc a căminului si soluţia de etanşare a trecerilor (garniturile de cauciuc la capac si la trecererile prin pereţi) fac imposibilă infiltrarea apei. Etanşările se realizează cu garnituri de cauciuc din EPDM.

Cămine de apometru cu instalaţii

Instalaţiile căminelor de apometru se compun din ţevi PPR sau PEHD, coturi PPR sau PP, racorduri de compresiune din PP, robinete metalice pentru izolare, racorduri din PPR pentru robinete şi acolo unde este cazul contoare de branşament tip MNK/MTK, clasă de precizie B / C. La comandă se pot dota cu alte tipuri de contoare (cu role protejate, cu citire la distanţă, etc).

Depozitare si transport

În timpul manipulării, depozitării şi la punerea în operă se va evita stivuirea căminelor unul peste altul sau aşezarea de greutaţi peste acestea.Acest lucru poate duce la deformări si prejudicia conformitatea produsului. Transportul se va face cu mijloace acoperite, iar in timpul operaţiilor de încărcare/descărcare este interzisă trântirea sau lovirea cu corpuri ascuţite care pot prejudicia produsul si deteriora montajul.

Garanţia şi durata de viaţă estimată

Termenul de garanţie este de 24 de luni de la data livrării. Garanţia acoperă defectele de fabricaţie si nu acoperă defectele datorate manipulării sau montajului defectuos.
Durata de viaţia este estimată la 50 ani.

Instrucţiuni de instalare

Important: În cazul in care pânza freatică depăşeşte limita inferioară a căminului este obligatorie turnarea unei plăci de beton de cca 10 cm grosime si betonarea parţială sau totală a căminului în funcţie de nivelul apei freatice. În cazul betonării se vor proteja pereţii căminului, fie utilizând rame de lemn, fie prin umplerea cu apă a căminului.Betonarea se va face in straturi succesive.

Etapele montării:

1. Pregătirea căminului în cazul în care se livrează fără instalaţie: se execută găurile de racordare in zona plată de la bază, cu freze ø32 pentru instalaţie DN 20 (1/2’’) sau ø40 pentru instalaţii DN 25 (3/4”);
2. Se sapă groapa de instalare cu dimensiuni corespunzătoare în aşa fel încât să existe un spaţiu de circa 30 cm în jurul căminului şi 15 cm/10 cm pentru patul de nisip/radier. Fundul gropii trebuie sa fie plan.
3. Se aşterne pe fundul gropii un pat de nisip de circa 15 cm sau un radier de beton de aproximativ 10 cm.
4. Se aşează căminul pe fundul gropii. Asiguraţi-vă că acesta este într-o poziţie stabilă.
5. În cazul căminului fără instalaţie: ţeava de aducţiune, ø 20, ø25 sau ø32 se trece prin garniturile de etanşare corespunzatoare (ø32×20, ø40×25) de la exterior spre interior si se executa instalaţia pentru apometru conform proiect.
6. La căminele monostrat se execută izolarea caminului.
7. În cazul căminului prevazut cu instalaţie din PPR se fac racordurile la ţeava de apă din polietilena cu racordurile mecanice de compresiune. Pentru a realiza o îmbinare corectă trebuie urmate etapele: ţeava de PEHD se taie drept şi se debavurează; mufa albastră de pe fiting se deşurubează cu 3-4 rotaţii, dupa care
se introduce ţeava în fiting peste o-ring pâna atinge umarul din interior si apoi se înşurubează/strânge mufa folosind chei.
8. Se umple spaţiul dintre cămin si pereţii gropii cu straturi de cca 25–30 cm material de umplutură (nisip sau pamânt fără pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereţii căminului). Fiecare strat se compactează cu atenţie până când se ajunge la gradul de compactare Proctor adecvat terenului, minim 80%,astfel încât să se umple tot spaţiul din jurul căminului.
Groapa de instalare si instalarea căminului se fac în conformitate cu normativele de protecţia muncii în vigoare.
În cazul amplasării căminului de apometru sub capac de fontă/compozit de clasă A15/B125 se respectă etapele de mai sus cu urmatoarele observaţii:
– adâncimea de săpare a gropii trebuie să ia in calcul înălţimea capacului de fontă
– capacul de fontă/compozit se va monta pe placă de beton.


Produse similare