Teava gaz

Am gasit 27 produse.

fallback-no-image-16984

TEAVA GAZ PE100 D.125x11.4mm SDR11 BARA GasKIT Valrom

TEAVA GAZ PE100 D.125×11.4mm SDR11 BARA
57.40Lei 51.23Lei
fallback-no-image-6141

TEAVA GAZ PE100 D. 32x 3,0mm SDR11 colac 200m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 32x 3,0mm SDR11
784Lei 699.72Lei
fallback-no-image-6144

TEAVA GAZ PE100 D. 40x 3,7mm SDR11 colac 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 40x 3,7mm SDR11
616Lei 549.78Lei
fallback-no-image-6146

TEAVA GAZ PE100 D. 50x 4,6mm SDR11 colac 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 50x 4,6mm SDR11
938Lei 837.17Lei
fallback-no-image-6595

TEAVA GAZ PE100 D. 63x 5,8mm SDR11 colac 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 63x 5,8mm SDR11
1,483Lei 1,323.58Lei
fallback-no-image-6597

TEAVA GAZ PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 BARA GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 bara
20.72Lei 18.49Lei
fallback-no-image-6599

TEAVA GAZ PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 COLAC 50m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 colac 50m
1,036Lei 924.63Lei
fallback-no-image-6601

TEAVA GAZ PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 75x 6,8mm SDR11 colac 100m
2,072Lei 1,849.26Lei
fallback-no-image-6603

TEAVA GAZ PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 BARA GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 bara
29.96Lei 26.74Lei
fallback-no-image-6610

TEAVA GAZ PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 COLAC 50m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 colac 50m
1,498Lei 1,336.97Lei
fallback-no-image-6612

TEAVA GAZ PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D. 90x 8,2mm SDR11 colac 100m
2,996Lei 2,673.93Lei
fallback-no-image-6614

TEAVA GAZ PE100 D.110x10,0mm SDR11 BARA GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.110×10,0mm SDR11 bara
44.38Lei 39.61Lei
fallback-no-image-6616

TEAVA GAZ PE100 D.110x10,0mm SDR11 COLAC 50m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.110×10,0mm SDR11 colac 50m
2,219Lei 1,980.46Lei
fallback-no-image-6618

TEAVA GAZ PE100 D.110x10,0mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.110×10,0mm SDR11 colac 100m
4,438Lei 3,960.92Lei
fallback-no-image-6622

TEAVA GAZ PE100 D.125x11,4mm SDR11 COLAC 100m GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.125×11,4mm SDR11 colac 100m
5,682.60Lei 5,071.72Lei
fallback-no-image-6624

TEAVA GAZ PE100 D.140x12,7mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.140×12,7mm SDR11
72.24Lei 64.47Lei
fallback-no-image-6626

TEAVA GAZ PE100 D.160x14,6mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.160×14,6mm SDR11
94.78Lei 84.59Lei
fallback-no-image-6630

TEAVA GAZ PE100 D.180x16,4mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.180×16,4mm SDR11
119.70Lei 106.83Lei
fallback-no-image-6632

TEAVA GAZ PE100 D.200x18,2mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.200×18,2mm SDR11
147.70Lei 131.82Lei
fallback-no-image-6634

TEAVA GAZ PE100 D.225x20,5mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.225×20,5mm SDR11
186.20Lei 166.18Lei
fallback-no-image-6636

TEAVA GAZ PE100 D.250x22,7mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.250×22,7mm SDR11
229.60Lei 204.92Lei
fallback-no-image-6638

TEAVA GAZ PE100 D.280x25,4mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.280×25,4mm SDR11
288.26Lei 257.27Lei
fallback-no-image-6640

TEAVA GAZ PE100 D.315x28,6mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.315×28,6mm SDR11
364Lei 324.87Lei
fallback-no-image-6643

TEAVA GAZ PE100 D.355x32,3mm SDR11 GasKIT Valrom

Teava gaz PE100 D.355×32,3mm SDR11
462Lei 412.34Lei